Vaksdal SV - for dei mange!

Kommunevalet 2023


  1. Folketalsvekst
  2. Byggestart K5 i 2024!
  3. Ta naturvern og klima på alvor
  4. Verdig eldreomsorg
  5. Ny barnehage på Dale
  6. Gratis helsetenester for ungdom
  7. Heile stillingar i kommunen og auka grunnbemanning
  8. Gratis SFO
  9. Vaksdal som oppdrettsfri kommune
  10. Nei til landbasert vindkraft!


1. Kjartan Haugsnes 
2. Mona Grenasberg 
3. Line Kydland 
4. Evy Beate Kvamme 

Lurar du på kva me kjemper  for? Les her.

Klikk her for fullt program, eller last ned fila under. 

De finn oss og på Facebook og Instagram