Topp 4 - Val 2023  

Kjartan Haugsnes (51)

Ordførar kandidat

Varaordførar i Vaksdal, pappa til 3 og gift med Ellen. Sosialist og feminist. Oppteken av naturvern, born og unge og kampen for K5. Vaksdal skal vere ein god kommune å bu i for alle! 

Ja til internasjonal solidaritet.

.

Mona Grenasberg (52)  


Biblioteksjef og driv eige forlag. Tidlegare arbeida med miljø-overvaking i regi av FN. Egbrenn for å ta vare på kulturen vår, som det historiske Jebsahuset. (Messå) Eg er ogopptatt av å gje dei eldre ein verdig alderdom.


Line Kydland 

(33)

Tilsett som pedagogisk leiar i Vaksdal barnehage. Opptatt av at alle born og unge skal ha ein trygg oppvekst i Vaksdal kommune. Opptatt av artsmangfold og naturmangfoldet rundt oss. Ta vare på kloden, ta bære-kraftige val som kommune.

Evy Beate Kvamme

(59)

Er frå Dale og jobbar i Vaksdal Kommune i Kultur og Inkludering. Vore i Kommunestyret dei siste 4 åra. Gift og mor til 4. Hovudsaker: Eldreomsorg, kvinnehelse og brenn for bevaring av Jebsahuset (Messå) Kvifor SV: Stort fokus for eldreomsorg og likestilling. Spesielle Kjenneteikn: Engasjert og opptatt av rettferd.